Brezplačna spletna stran

za vsako društvo upokojencev.

Zavod za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta je za vsa upokojenska društva v Sloveniji postavil spletne strani, ki jih lahko člani društev brezplačno prevzamejo in upravljajo sami.

Na ta način želimo vzpostaviti nov komunikacijski kanal za starejše, hkrati pa zgraditi mrežo med vsemi društvi upokojencev po Sloveniji. S to mrežo vzpodbujamo rabo interneta pri starejših, svetu pa dokazujemo, da je lahko tudi starost lepa in aktivna.

Informacije o tem, kako prevzeti dostopne podatke za spletno stran vašega društva in navodila za uporabo dobite pri Romanu Čretniku na naslovu roman.cretnik@zlataleta.com ali pokličite na 041 783 469.

   Novo na straneh društev: