O projektu

Zavod za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta je v okviru svojega glavnega poslanstva (vzpodbujanje rabe sodobnih tehnologij pri starejših) začel z izvajanjem obsežnega projekta. Vsakemu društvu upokojencev v Sloveniji v uporabo ponujamo popolnoma brezplačno spletno stran. Glavni namen projekta je starejšim generacijam omogočiti, da pokažejo svetu, kako zelo aktivni so in kaj vse še zmorejo. Hkrati bodo na ta način dobili svoj kanal, preko katerega bodo lahko celotni Sloveniji in širše sporočali svoja mnenja o aktualnih zadevah v njihovem okolju.

Poglejte si video, v katerem Stane Podsedenšek iz DU Mozirje govori o svojih izkušnjah z našim projektom:

Po analizi stanja smo ugotovili, da je sicer med starejšimi vse večje število uporabnikov interneta, a hkrati zelo malo društev upokojencev, ki bi imela svojo spletno stran. V zavodu Zlata leta smo se odločili to spremeniti. Zato smo na podlagi splošno dostopnih podatkov, ki jih ponuja AJPES, postavili spletno stran za vsako društvo upokojencev v Sloveniji. Te strani lahko društva urejajo sama. Stroške strežnika in domene v celoti krije zavod Zlata leta.

Vseh 500 strani je povezanih s krovno stranjo, ki je vidna na naslovu www.d-u.si. Na tej strani se prikazujejo zadnje novice iz vseh društev, hkrati pa lahko od tu lahko na različne načine (preko abecednega seznama, s pomočjo interaktivnega zemljevida, zadnje novice iz društev) dostopate do spletne strani posameznega društva.

Posamezno društvo ima naslov svoje spletne strani sestavljen iz krovne domene www.d-u.si, temu pa je dodana poševnica in uradno ime društva (brez šumnikov, namesto presledkov so vezaji – npr. www.d-u.si/smartno-ob-paki).

Društvene strani imajo v osnovi vse enako podobo, vsakemu društvu pa na željo zamenjamo sliko v glavi strani in tako naredimo vsako stran unikatno.

Vsaka stran društva ima v desnem stranskem meniju tudi možnost dostopa do vseh ostalih strani društev, na dnu vsake strani pa se prikazujejo trije seznami zadnjih novic – iz portala Zlata leta, strani seniorji.info in zadnje novice iz vseh društev upokojencev. Na ta način bo vsak obiskovalec, ki bo obiskal stran posameznega društva, hkrati obveščen o najnovejših zadevah na področju tretjega življenjskega obdobja.

Kot že omenjeno, posamezno društvo s svojo novo stranjo ne bo imelo nikakršnega stroška, če bo z njo upravljalo samo. Zavod Zlata leta bo skrbel za redno posodabljanje na varnostnem področju, po potrebi pa razširjal tudi funkcionalnost strani.
Oglasni prostor (na krovni strani ter v glavah strani posameznih društev) je v upravljanju zavoda Zlata leta.
Zavod Zlata leta je proti plačilu pripravljen prevzeti upravljanje strani posameznega društva v takšnem smislu, da prejete novice vnaša na spletno stran in na splošno ureja celotno stran po željah društva.

Prepričani smo, da bo ta projekt koristen prav za vse, ki bomo v njem aktivno sodelovali. Državljani, člani društev bodo dobili pomemben informacijski kanal, zavod Zlata leta pa bo na ta način pridobival informacije s terena ter se nanje lažje odzval.

Informacije o tem, kako prevzeti dostopne podatke in navodila za uporabo dobite na naslovu roman.cretnik@zlataleta.com ali pokličite na 041 783 469 (Roman Čretnik).